Terapie Energetyczne

Dla ludzi

Radiestezja Terapeutyczna, Oczyszczanie Energetyczne, Terapia Reiki

Dla zwierząt

Terapia Reiki, Oczyszczanie Energetyczne, Komunikacja

logo_pelnia_3

Barbara Królicka

terapienergetyczne@gmail.com

© 2021 Terapie Eergetyczne. All rights reserved.